Свържете се с нас

Ако имате допълнителни въпроси или желате да се свържете с нас, може да използвате формата или някои от другите методи за контакти.

Ние уважаваме вашата лична информация и гарантираме вашата конфиденциалност.

ДЗЗД "БИЗНЕС ИНКУБАТОР - КЪРДЖАЛИ"

Фронт-офис: гр. Кърджали, ул. "Републиканска" №47, ет.1
Зала за обучения, презентации и изложения: гр. Кърджали, ул. "Републиканска" №47, ет.2
Основна сграда на БИ: гр. Кърджали, кв. "Байкал", ул. "Родопи" №61
Адрес за кореспонденция: гр. Кърджали 6600, пощенска кутия №247
Телефон: (0361) 62 888, (0361) 64 401, (088) 690 11 12
Факс: (0361) 64 402
Електронна поща: incubator@bfgroup.eu

ЕКИП НА БИЗНЕС ИНКУБАТОР - КЪРДЖАЛИ:

Направление "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА": КАМЕЛИЯ ЧОЛАКОВА
Телефон: (0361) 64401
Факс: (0361) 64402
Мобилен телефон: (089) 260 26 96
E-mail: k.cholakova@bfgroup.eu

Направление "МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЯ": ДИМЧО ДИМОВ
Телефон: (0361) 64401
Факс: (0361) 64402
Мобилен телефон: (088) 690 11 16
E-mail: d.dimov@bfgroup.eu

Направление "ОБУЧЕНИЕ": НИКОЛАЙ МИШОВСКИ
Телефон: (0361) 64401
Факс: (0361) 64402
Мобилен телефон: (088) 574 21 26
E-mail: n.mishovski@bfgroup.eu

Направление "ФИНАНСОВИ УСЛУГИ": МАРИАНА ДИМОВА
Телефон: (0361) 64401
Факс: (0361) 64402
Мобилен телефон: (088) 690 11 18
E-mail: m.dimova@bfgroup.eu

Направление "РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС И ДРУГИ ВЪНШНИ ДОНОРИ. ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ": ДАНИЕЛ ДЕЛЧЕВ
Телефон: (0361) 64401
Факс: (0361) 64402
Мобилен телефон: (088) 690 11 12
E-mail: d.delchev@bfgroup.eu