Ръководен съвет

РЪКОВОДНИЯТ СЪВЕТ НА БИЗНЕС ИНКУБАТОР – КЪРДЖАЛИ ИМА СЛЕДНИТЕ ФУНКЦИИ:
– обсъжда годишните програми и приоритетите за развитие на Бизнес инкубатора и дава становища по тях;
– прави предложения и дава становища относно значими за развитието на предприемачеството в региона въпроси;
– оценява постъпилите заявления и компетенциите на потенциалните ползватели на инкубатора и извършва подбор.

РЪКОВОДНИЯТ СЪВЕТ НА БИЗНЕС ИНКУБАТОР – КЪРДЖАЛИ ВКЛЮЧВА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА:
– Дружество по ЗЗД «Бизнес инкубатор – Кърджали»;
– Българска стопанска камара;
– Областна администрация – Кърджали;
– Община Кърджали;
– Телевизия „Източни Родопи”.

Коментари