Наръчник на клиента

В настоящия раздел ще бъдат публикувани информация и документи по отношение философията и предимствата на бизнес инкубирането, правилата за управление на собствен бизнес, възможности за финансиране и много други.

Коментари