Вътрешни правила

НАСТОЯЩИЯТ РАЗДЕЛ ВКЛЮЧВА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА БИЗНЕС ИНКУБАТОР – КЪРДЖАЛИ.

Вътрешните правила съдържат:
1. Кратко въведение.
2. Основни принципи на работа на Бизнес инкубатор – Кърджали;
3. Управление на Бизнес инкубатор – Кърджали;
4. Оценка и подбор на кандидатите за настаняване в Бизнес инкубатор – Кърджали;
5. Приложения.

Коментари