Разработване на проекти

ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ:
Осигуряване на актуална и подробна информация за текущи и предстоящи програми.
Цялостно консултиране относно изискванията на националните и международните финансиращи програми.
Анализ на възможностите за финансиране на инвестиционни проекти от европейски и национални донорски програми.
Техническа помощ за подготовката и изпълнението на дейности от проекта, включително архитектурна част, технологична част, инженерна част, управление на ресурсите и доставките и др.
Помощ при определянето на най-подходящия източник за финансиране на проектната идея.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Събиране на нужната информация за разработването на проекта.
Професионално и отговорно описване на проектната идея в рамките на проекта.
Консултации и подготовка на нужните документи за кандидатстване – заявления, апликационни форми, бизнес планове, бюджети, логически матрици и др., изисквани от конкретните финансиращи програми.

Коментари