Услуги

Услуги
Бизнес инкубаторът ще изпълнява следните основни функции, определени в резултат на проучен опит на сродни организации в страната и чужбина:

– консултации за създаването на малки иновативни фирми;
– предлагане на технически, информационни и организационни услуги;
– предлагане под наем на офиси и производствени помещения;
– технологично и иновационно ориентирани услуги;
– обучение, квалификация и преквалификация;
– подпомагане на регионалното развитие;
– информационно-комуникационен център;
– център по компетентност в определени области;
– разработване и управление на проекти;
– внедряване на международно признати стандарти;
– формулиране на политики в областта на технологичното развитие;
– провеждане на технологично ориентирани мероприятия за квалификация;
– разработване на иновативни и технологично ориентирани маркетингови стратегии;
– реализация на инициативи за срещи между партньори и бизнес преговори;
– оценка на технологични резултати и прогнозиране на пазарното им развитие и мн.др.
Бизнес инкубатор – Кърджали разполага с:
■ „Фронт-офис за управление дейността на БИ”, гр. Кърджали, ул. „Републиканска” 47, ет. 1 /в сградата на НЧ „Обединение 1913”, входа до книжарница „Спектър“/, който:
– е изцяло обновено офис помещение;
– разполага с най-съвременно компютърно и офис оборудване;
– осигурява 5 постоянни работни места на пълно работно време /за екипа, който обслужва оперативната дейност на БИ/;
– осигурява достъп до информация на МСП от област Кърджали;
– предоставя помощ и широк кръг от услуги за МСП;
– съдейства на експертно ниво при разрешаване на проблеми, забавящи темпа на развитие на МСП;
– партнира си активно със сродни организации в страната и чужбина и с представителите на държавната и местната власт, синдикати и бизнес структури.
■ „Зала за обучение, презентации и изложения на БИ”, гр. Кърджали, ул. „Републиканска” 47, ет. 2 /в сградата на НЧ „Обединение 1913”, входа до книжарница „Спектър“/, която:
– е обновено помещение – от неработеща кинозала беше превърната в две модерни зали за обучение, презентации и изложения – малка зала с 50-60 места и голяма зала с 250 места;
– разполага с най-съвременно оборудване, озвучаване, осветление и отопление;
– приема обучения и презентации на инкубираните фирми, както и на други желаещи;
– организира семинари и конференции;
– организира тематични обучения в различни области за инкубираните фирми и други желаещи;
– организира ежегодни браншови търговски изложения за инкубираните фирми и други желаещи.
■ „Основна сграда за настаняване на инкубирани фирми”, гр. Кърджали, кв. „Байкал“, ул. „Родопи” 61-Г, която:
– е обновена административна сграда на 2 етажа, която разполага с помещения за настаняване на инкубирани фирми, административен офис за управление и конферентна зала с 50 места;
– достатъчно отдалечена е от шума и транспортните потоци и е достатъчно близо до центъра на града, където са съсредоточени институциите и администрациите;
– обзаведена е с модерни офис мебели и високотехнологично компютърно и офис оборудване;
– инкубираните фирми имат достъп до цялата база и техника, както и до всички предлагани от БИ услуги

Коментари