За нас

slideheader0-object1470322264
ДЗЗД „Бизнес инкубатор – Кърджали” e създадено на 24 март 2011 година в гр. Кърджали на основание чл. 357 – 364 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ между:

www.bfgroup.eu
„БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА“ ООД, гр. Кърджали, бул. „България“ № 75, ет. 2, ЕИК/БУЛСТАТ: 200067887

www.garsbg.com
“ГАРС” ЕООД, гр. Кърджали, ул. “Родопи” № 61, ЕИК/БУЛСТАТ: 108620844

www.obedinenie-kj.com
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОБЕДИНЕНИЕ 1913”, гр. Кърджали, ул. „Републиканска” № 47, БУЛСТАТ: 108036750.

Със създаването на ДЗЗД „Бизнес инкубатор – Кърджали” съдружниците обединиха усилията си за съвместна дейност, с цел изпълнение на проект: „Създаване и развитие на Бизнес инкубатор-Кърджали – ключов фактор за насърчаване на предприятията и подобряване на бизнес средата в област Кърджали”.

Обединението осъществява своята дейност за подпомагане развитието на малкия, средния и фамилен бизнес в регион Кърджали и съдейства за генериране на нови идеи, за насърчаване на частната инициатива, за обмяна на информация и заимстване на опит от развити пазарни общества с цел да повиши конкурентноспособността на местната икономика, да се противопостави на безработицата в региона, да подпомогне повишаването на общото ниво на жизнения стандарт и на условията за работа на хората от региона.

МИНИСТЪРЪТ НА ИКОНОМИКАТА БОЖИДАР ЛУКАРСКИ, ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИЛИЯ ИЛИЕВ И КМЕТЪТ НА КЪРДЖАЛИ ХАСАН АЗИС ОТКРИХА БИЗНЕС ИНКУБАТОР КЪРДЖАЛИ
„Откриването на подобно учреждение като Бизнес инкубатор е част от политиката на държавата за насърчаване на малкия и средния бизнес в по-слабо развитите икономически региони на страната, какъвто е и Кърджали. Сигурен съм, че съвсем скоро този проект ще даде своите положителни резултати“. Това обяви министърът на икономиката Божидар Лукарски, който преряза лентата на втория в Кърджали Бизнес инкубатор. Проектът e разработен от „Българска финансова група” ООД и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.
„Надяваме се с втория бизнес инкубатор да се подпомогнат предприемачите в региона. Искам да посоча пред министъра, че Кърджали разполага с технически проект за промишлена зона, която е с площ от над 250 000 кв.м. Освен от европейските фондове, ние разчитаме и на помощ от Министерството на икономиката за реализирането му. С него Кърджали ще успее да привлече много повече чужди инвестиции“, заяви кметът на Кърджали Хасан Азис.
Заедно с областния управител Илия Илиев и министър Божидар Лукарски, тримата прерязаха лентата на Бизнес инкубатора.
„Българска финансова група“ ООД, 04 април 2015 г.
линк: www.bfgroup.eu

БИЗНЕС ИНКУБАТОР ЩЕ ПОДКРЕПЯ МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС В КЪРДЖАЛИ
Министърът на икономиката Божидар Лукарски откри „Бизнес инкубатор – Кърджали“. Той е финансиран със средства по Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013. Министърът подчерта, че идеята на оперативната програма е да се стимулират икономически слабо развитите региони, а не просто да се усвояват средства.
Стойността на проекта за „Бизнес инкубатор – Кърджали“ е 964,7 хил. лв. от които 620,8 хил. лв. е безвъзмездната финансова помощ по ОП. Основната му цел е да бъде център на развитие на малките и средни предприятия в област Кърджали.
Economy.bg, 03 април 2015 г.
линк: www.economy.bg/business/view/17449/Biznes-inkubator-shte-podkrepya-malkiya-i-sreden-biznes-v-Kyrdzhali

ТЪРЖЕСТВЕНО БЕ ОТКРИТ БИЗНЕС ИНКУБАТОР КЪРДЖАЛИ
Министърът на икономиката Божидар Лукарски съвместно с областния управител на област Кърджали Илия Илиев и кмета на Кърджали Хасан Азис откри във вторник Бизнес инкубатор Кърджали. Фронт-офисът му се намира в народно читалище „Обединение 1913”, а основната сграда за настаняване на инкубирани фирми е в кв. „Байкал”.
Бизнесинкубаторът е изграден по проект „Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Кърджали – ключов фактор за насърчаване на предприятията и подобряване на бизнес средата в област Кърджали”, финансиран от Министерство на икономиката. Обединение „Бизнес инкубатор – Кърджали” e учредено за целите на проекта между „Българска финансова група“ ООД, “Гарс” ЕООД и Народно Читалище „Обединение 1913”. Иновативният подход е местният бизнес да бъде представен по нов и атрактивен начин. Идеята е с участието на творческите състави към културната институция да бъдат организирани ревюта и презентации на местните производства. Фирмите, желаещи да стартират свой бизнес, ще ползват офиси, консултации, информационни и интернет услуги, обучения.
Бизнесинкубаторът има сайт, който ще публикува информация за отделните фирми, ще рекламира дейността им, ще търси пазари и възможности за реализация и обмен на стоки и материали с други фирми както в България, така и в съседните страни Гърция и Турция. Идеята е бизнесинкубаторът да пътува и да прави презентации във всички общински центрове в Кърджалийска област.
Народно читалище „Обединение 1913“, 01 април 2015 г.
линк: http://obedinenie-kj.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82/

КЪРДЖАЛИ ИМА ПОТЕНЦИАЛА ДА ПРИВЛЕЧЕ НОВИ ИНВЕСТИТОРИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОМПОНЕНТИ ЗА АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ
Кърджали има потенциала да привлече нови инвеститори в производството на компоненти за автомобилната индустрия, заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на церемония по откриване на „Бизнес инкубатор – Кърджали“, който е финансиран със средства по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007 – 2013. „Идеята на оперативната програма е да се стимулират икономически слабо развитите региони, а не просто да се усвояват средства. Създаването и развитието на „Бизнес инкубатор – Кърджали“ е ключова предпоставка за насърчаване на предприемачеството на регионално ниво. Надявам, че посредством тази инициатива перспективите пред местните малки и средни предприятия ще се подобрят значително, добави министърът.
По думите на министър Лукарски частната бизнес инициатива е силата, която следва да движи икономическото развитие не само на региона, но и на страната като цяло. Той очерта ролята на държавата, която следва да осигурява свобода и възможност за своите граждани да реализират потенциала си.
Stroimedia.bg, 01 април 2015 г.
линк: http://stroimedia.bg/news/index.pcgi?material_id=13089

БИЗНЕС ИНКУБАТОР ЩЕ ПОДКРЕПЯ МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС В КЪРДЖАЛИ
„Идеята на оперативната програма за подобряване конкурентноспособността на българската икономика е да се стимулират икономически слабо развитите региони, а не просто да се усвояват средства. Създаването и развитието на „Бизнес инкубатор – Кърджали“ е ключова предпоставка за насърчаване на предприемачеството на регионално ниво. Надявам, че посредством тази инициатива перспективите пред местните малки и средни предприятия ще се подобрят значително.“ Това посочи министърът на икономиката Божидар Лукарски на церемония по откриване на инкубатора, който е финансиран със средства по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007 – 2013. Той посочи, че голяма част от фирмите на практика съществуват около 3 години, като изрази надежда, че средствата по оперативната програма ще спомогнат за тяхното укрепване и успешно развитие.
По думите на министър Лукарски частната бизнес инициатива е силата, която следва да движи икономическото развитие не само на региона, но и на страната като цяло. Той очерта ролята на държавата, която следва да осигурява свобода и възможност за своите граждани да реализират потенциала си. Министър Лукарски увери присъстващите, че усилията на Министерство на икономиката са насочени към създаване на механизми за подкрепа, чрез които предприемачите да могат да развият идеите си. Един от тези механизми е Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014 – 2020, първата процедура по която ще бъде обявена до края на април. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по програмата е над 1,390 млрд. евро, с които ще бъдат подпомогнати повече от 9000 предприятия. Той пожела успех на екипа на „Бизнес инкубатор – Кърджали“ и на предприемачите, чийто бизнес ще се развива с негова помощ.
Министерство на икономиката, 31 март 2015 г.
линк: http://www.mi.government.bg/bg/news/biznes-inkubator-shte-podkrepya-malkiya-i-sreden-biznes-v-oblast-kardjali-2098.html

МИНИСТЪР, ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ И КМЕТ ДАДОХА СТАРТ НА БИЗНЕС ИНКУБАТОР № 2
„Откриването на подобно учреждение като Бизнес инкубатор е част от политиката на държавата за насърчаване на малкия и средния бизнес в по-слабо развитите икономически региони на страната, какъвто е и Кърджали. Сигурен съм, че съвсем скоро този проект ще даде своите положителни резултати“. Това обяви министърът на икономиката Божидар Лукарски, който преряза лентата на втория в Кърджали Бизнес инкубатор. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. В сградата в квартал „Байкал“ има 10 офиса на инкубирани фирми.
„Надяваме се с втория бизнес инкубатор да се подпомогнат предприемачите в региона. Искам да посоча пред министъра, че Кърджали разполага с технически проект за промишлена зона, която е с площ от над 250 000 кв.м. Освен от европейските фондове, ние разчитаме и на помощ от Министерството на икономиката за реализирането му. С него Кърджали ще успее да привлече много повече чужди инвестиции“, заяви кметът на Кърджали Хасан Азис.
Заедно с областния управител Илия Илиев и министър Лукарски, тримата прерязаха лентата на бизнес инкубатора.
Вестник „Родопи 24х7“, 30 март 2015 г.
линк: http://rodopi24.blogspot.com/2015/03/2_31.html

МИНИСТЪР БОЖИДАР ЛУКАРСКИ ОТКРИ ВТОРИЯ БИЗНЕС ИНКУБАТОР В КЪРДЖАЛИ
Министърът на икономиката Божидар Лукарски откри днес втори Бизнес инкубатор в Кърджали. Заедно с него лентата прерязаха областният управител Илия Илиев и кметът Хасан Азис.
Фронт-офисът на инкубатора се намира в сградата на Народно читалище „Обединение 1913” . В него работят петима експерти, които осигуряват на фирмите безплатен достъп до нужната им информация, експертна помощ и широк кръг от услуги. В сграда в квартал „Байкал“ са помещенията, които се предоставят на местни фирми. Бизнес инкубаторът е създаден по проект на „Българска финансова група“ ООД. Средствата за 36 месеца са осигурени от Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ .
Частната бинес инициатива е силата, която следва да движи икономиката. Ролята на държавата е да превърне в успешен бизнес идеите на предприемачите. Това е факторът за икономически растеж и подобряването на стандартите на живота, подчерта министър Лукарски. Той добави, че усилията на министерството са насочени към създаване на механизми за подкрепа, чрез които предприемачите да могат да развият идеите си. Именно бизнес инкубаторът е ще допринесе за успехи на местния бизнес и ще бъде неизменна част за неговото развитие. Одобрена е и новата оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ . До края на април ще бъде обявена първата процедура по нея, размерът на безвъзмездната финансова помощ е над милиард триста и деветдесет милиона евро, с които ще бъдат подпомогнати над 9000 фирми , добави министърът на икономиката.
Когато в една община започва работа втори бизнес инкубатор, това е повод за радост. Надявам се той да бъде продължение на идеята да подкрепя предприемчивостта и да подпомага развитието на малкия и среден бизнес в общината, заяви кметът на Кърджали Хасан Азис и добави, че в Кърджали първият бизнес инкубатор е открит още през 2006 г. Според кмета сега усилията на всички, трябва да бъдат насочени и към създаване на условия в общината да се развие и създаването на промишлена зона. Вече има проект за такава зона с площ над 250 000 квадратни метра. Очакваме помощ по новата оперативна програма промишлената зона на Кърджали да се развива, добави Хасан Азис.
Бизнесинкубаторът е важна част от веригата за създаването на млади кадри, надяваме се да те намират подкрепа на местно ниво, каза областният управител Илия Илиев. Безработицата е голяма и такива инициативи са важна част, за да се развиваме и да помагаме на хората, които имат идеи. Илия Илиев пожела успех на Бизнес инкубатора и изрази надежда, че догодина той ще е пълен и първите предприемачи вече ще получат помощ и ще реализират своите идеи.
Кърджали Нюз, 31 март 2015 г.
линк: http://kardjalinews.bg/03/31/25968

ОТКРИВАНЕ НА ВТОРИ БИЗНЕС ИНКУБАТОР В КЪРДЖАЛИ
Министърът на икономиката Божидар Лукарски вижда шанс за развитието на страната в чуждите инвеститори, които ще дойдат да произвеждат автомобили у нас. Това той заяви днес в Кърджали, след като преряза лентата на втория Бизнес-инкубатор.
Offnews.bg, 31 март 2015 г.
линк: http://offnews.bg/image/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%98%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D0%9A%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8_22851.html#ad-image-0

КЪРДЖАЛИ С ВТОРИ БИЗНЕСИНКУБАТОР, ЛЕНТАТА ПРЕРЯЗА МИНИСТЪР ЛУКАРСКИ
Днес официално беше открит Бизнес инкубатор в Кърджали. Първо врати отвори фронт-офисът, който се намира в сградата на читалище „Обединение 1913”. В читалището има още зала за обучение, презентации и изложения. След това официално беше открита административната сграда на Бизнес инкубатора на ул. „Родопи” 61 в кв. „Байкал”. Тя разполага с 10 офиса, административен офис и конферентна зала с 50 места. В помещенията ще се настаняват фирми. Лентите прерязаха министърът на икономиката Божидар Лукарски, областният управител Илия Илиев и кметът Хасан Азис.
В Бизнес инкубатор – Кърджали участват „Българска финансова група”, фирма „Гарс” и Народно читалище „Обединение 1913”. Той е създадени по проект „Създаване и развитие на Бизнес инкубатор Кърджали – ключов фактор за насърчаване на предприятията и подобряване на бизнес средата в област Кърджали”. Финансира се от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Бизнес инкубатор – Кърджали ще бъде център за развитие на малките и средни предприятия в областта. Той ще подпомага стартиращите предприятия, както и такива в процес на преструктуриране, които искат да разширяват дейността си и да разнообразяват своята продукция. За тях ще се предоставят помещения под наем при облекчени условия в сградата на Бизнес инкубатора и широк кръг от услуги, обучения, консултации и информация. Максималният престой в Бизнес инкубатора се предвижда да бъде три години, каза Камелия Чолакова, секретар на читалище „Обединение 1913”.
Създаването и развитието на инкубатора е ключова предпоставка за насърчаване на предприемачеството на регионално ниво. Частната бизнес инициатива е силата, която следва да движи икономическото развитие не само на региона, но и на страната ни като цяло. Проспериращите икономики се градят въз основа на държава, която осигурява свобода и възможност за своите граждани да реализират потенциала си. В такива икономики ролята на държавата е да създава благоприятни условия, при които хората да могат да превърнат своите идеи в работещ и успешен бизнес, каза в приветствието си министър Божидар Лукарски. По този начин може да се изгради среда, която да мотивира предприемачите. Това от своя страна е фактор за икономически растеж и подобряването на стандартите на живот. Усилията на нашето министерство са насочени към създаване на механизми за подкрепа, чрез които предприемачите могат да развият идеите си. Именно Бизнес инкубатор – Кърджали е един от начините, по който тази подкрепа намира практическо изражение, изтъкна още министърът.
Когато в една община, в един град започва да работи втори Бизнес инкубатор, това е повод за радост. В община Кърджали от 2006 г. започна функционирането на Бизнес инкубатор, изграден по Програма ФАР на Европейския съюз. Надявам се вторият Бизнес инкубатор да бъде продължение на идеята за създаване на Бизнес инкубатори, които да изпълняват функциите си да подкрепят предприемчивостта, както и да подпомагат развитието на малкия и среден бизнес в нашата община, подчерта инж. Хасан Азис.
Безработицата както в страната, така и на место ниво е доста голяма. Създаването точно на такива инкубатори е много важно, за да можем ние да се развиваме и да осигуряваме работни места. Това е най-важната част от нашите ангажименти към хората, да помагаме на всички, които имат идеи и искат да ги реализират. Бизнес инкубаторът е мястото, където ще намерят подкрепа и сътрудничество, за да осъществят идеите си, заяви Илия Илиев.
вестник „Нов живот“, 31 март 2015 г.
линк: http://www.novjivot.info/2015/03/31/12289/

БИЗНЕС ИНКУБАТОР ЩЕ ПОДКРЕПЯ МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС В КЪРДЖАЛИ
Министърът на икономиката Божидар Лукарски пристигна в Кърджали за откриването на втория Бизнес инкубатор в града. Той декларира, че усилията на министерството са насочени към създаване на механизми за подкрепа, чрез които предприемачите да могат да развият идеите си. „Именно бизнес инкубаторът ще допринесе за успехи на местния бизнес и ще бъде неизменна част за неговото развитие. Одобрена е и новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. До края на април ще бъде обявена първата процедура по нея, размерът на безвъзмездната финансова помощ е близо 1,4 млрд. евро, с които ще бъдат подпомогнати над 9 000 фирми“, посочи Лукарски.
Във фронт-офиса на новия Бизнес инкубатор работят 5 експерти, които осигуряват на фирмите безплатен достъп до нужната им информация, експертна помощ и широк кръг от услуги. В друга сграда са помещенията, които ще се предоставят на местни фирми. Бизнес инкубаторът е създаден по проект на „Българска финансова група“ ООД, местната фирма „Гарс“ и читалище „Обединение 1913“. Средствата за 36 месеца са осигурени от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.
вестник „Преса“, 31 март 2015 г.
линк: http://presa.bg/article/Biznes-inkubator-shte-podkrepya-malkiya-i-sreden-biznes-v-Kardzhali/69785/4/0

ЛУКАРСКИ ЧАКА ИНВЕСТИТОРИ ДА ПРОИЗВЕЖДАТ АВТОМОБИЛИ В БЪЛГАРИЯ
Министърът на икономиката Божидар Лукарски вижда шанс за развитието на страната в чуждите инвеститори, които ще дойдат да произвеждат автомобили у нас, това заяви той при откриване на бизнес-инкубатор в Кърджали.
„Именно бизнес-инкубаторът ще допринесе за успехи на местния бизнес и ще бъде неизменна част за неговото развитие. Одобрена е и новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. До края на април ще бъде обявена първата процедура по нея, размерът на безвъзмездната финансова помощ е близо 1,4 млрд. евро, с които ще бъдат подпомогнати над 9 000 фирми“, посочи Лукарски.
Darikfinance.bg, 31 март 2015 г.
линк: http://www.darikfinance.bg/novini/113923

ЛУКАРСКИ ОТКРИ В КЪРДЖАЛИ БИЗНЕС ИНКУБАТОР
В Кърджали министърът на икономиката участва в официалното откриване на Бизнес инкубатор. „Създаването и развитието на Бизнес инкубатор е ключова предпоставка за насърчаване на предприемачеството на регионално ниво. Това е част от политиката на държавата за насърчаване на малкия и средния бизнес в по-слабо развитите икономически региони на страната, какъвто е и Кърджали.
Сигурен съм, че съвсем скоро експертизата, с която разполага екипът на инкубатора, ще съдейства този проект да даде своите положителни резултати“, заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски преди да прережи лентата заедно с областния управител Илия Илиев и кметът на Кърджали Хасан Азис.
Проектът „Бизнес инкубатор- Кърджали“ е финансиран от Оперативна програма“ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика- 2007 – 2013″.
вестник „Стандарт“, 31 март 2015 г.
линк: http://www.standartnews.com/regionalni/lukarski_otkri_v_kardzhali_biznes_inkubator-278944.html

„БИЗНЕС ИНКУБАТОРЪТ“ РАЗВИВА И ПРЕВРЪЩА В РЕАЛНОСТ ИДЕИТЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ
Даниел Делчев е управител на „Българска финансова група“ ООД. Дружеството е съдружник в ДЗЗД „Бизнес инкубатор – Кърджали“. Заради инициатива на обединението, гост на Кърджали на 31 март ще бъде министърът на икономиката Божидар Лукарски.

Г-н Делчев, как най-разбираемо отговаряте на въпроса „Какво е това Бизнес инкубатор?“
Бизнес инкубаторът е организация, която подпомага предприемачи – от самия етап на зараждане на бизнес идеята до нейната комерсиализация. Много малки фирми в област Кърджали имат жизнеспособни идеи и визия за развитие, но изпитват сериозни трудности, поради липса на ресурс за поддръжка на офиси, техника, човешки ресурси и т.н. Затова и решихме да изградим този център за развитие на малките и средните предприятия в област Кърджали, който да подпомага стартиращи фирми, както и такива в процес на преструктуриране – които искат да разширят дейността си, да разнообразят своята продукция и т.н. Ще ги подпомагаме не само с консултации, но ще създадем и ще поддържаме ефективни контактни мрежи, които да са им от полза. Ще им предложим редица услуги, като включване в инициативи за млади предприемачи, съдействие за намиране на необходимия капитал, специални предложения за квалификация и преквалификация и много други. Ще им осигурим сътрудничество с браншови камари, иновационни центрове и университети, ще им съдействаме за изграждане на рекламни и инвестиционни стратегии, ще ги подпомогнем да участват в национални и международни търговски изложения.
Освен консултантските и подпомагащите дейности „Бизнес инкубатор“-Кърджали ще предложи помещения за старта и първите фази от развитието на фирмите с висока гъвкавост по отношение на срока на наемния договор и включените в пакета допълнителни услуги – разходи за електроенергия и офис консумативи, ползване на конферентни зали и презентационна техника, комуникации и интернет връзки, изграждане на сайтове и платформи за електронна търговия и много други, в зависимост от конкретните нужди на настанените фирми.

По закона за задълженията и договорите „Бизнес инкубатор – Кърджали“ е създадено на 24 март 2011 година. Какво постигнахте за тези 4 години? Има ли нещо, което е непостижимо в кърджалийски условия? Трудно ли се прави бизнес в Източните Родопи?
Създадохме Дружество по Закона за задълженията и договорите „Бизнес инкубатор – Кърджали“, в което си партнират само местни фирми и организации – „Българска финансова група“ ООД, „Гарс“ ЕООД и Народно читалище „Обединение 1913″.
За тези четири години разработихме проекта, техническата документация, архитектурните проекти, кандидатствахме по грантова схема, одобриха ни и към настоящия момент приключваме успешно изпълнението на проект „Създаване и развитие на Бизнес инкубатор-Кърджали – ключов фактор за насърчаване на предприятията и подобряване на бизнес средата в област Кърджали“. Проектът беше финансиран от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Максималната му обща стойност е 964 652.76 лева, а размерът на безвъзмездната финансова помощ е 620 779.64 лева.
Като цяло, статистиката показва, че през последната една година в България е станало още по-трудно да се прави бизнес. В класацията Doing Business за 2015 г. на Световната банка от 189 наблюдавани страни нашата е на 38-о място. През 2014 година 85% от икономиките в Европа и Централна Азия са осъществили поне една регулаторна реформа за по-лесен бизнес за местните предприемачи. Според анализаторите България има напредък само в една от категориите – по-лесно се започва нов бизнес, защото са намалени регистрационните такси.
Всички сме наясно, обаче, че трудностите за бизнеса в България започват след регистрацията – необходими са средства за офиси, техника, персонал, режийни разходи, стратегия за развитие, финансиране, реклама и други. Същите са проблемите и в Източните Родопи, но като цяло тук бизнес се прави лесно. Хората са грамотни, комуникативни, имат добри идеи и им е нужна професионална логистика. Точно тук виждаме възможност да бъдем полезни.

По какъв повод ще ни гостува министър Лукарски?
Г-н Божидар Лукарски ще ни гостува във връзка с приключването на дейностите по проекта, в качеството си на Министър на икономиката и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. На 31 март 2015 г. той ще открие официално и ще даде старт на първия в страната Бизнес инкубатор, изграден в читалище.

„Достатъчно отдалечена от шума и транспортните потоци и достатъчно близо до центъра на Кърджали“ – така е анонсирана основната сграда за настаняване на инкубирани фирми. Какво още ще добавите за този реализиран проект?
Помещенията за настаняване на инкубирани фирми се намират в двуетажна административна сграда в квартал „Байкал“, която разполага с 10 броя офиси, административен офис за управление и конферентна зала с 50 места. Сградата наистина е малко встрани от институциите и администрациите, но в днешно време разстоянията са условни. Тя е обзаведена с модерни офис мебели и високотехнологично компютърно и офис оборудване, като инкубираните фирми ще имат достъп до цялата база и техника, както и до всички предлагани от инкубатора услуги.
Освен основната сграда за настаняване на фирми, по проекта е изграден и Фронт-офис в сградата на НЧ „Обединение 1913″, в който работят петима експерти на постоянни трудови договори. Тук фирмите могат да получат безплатен достъп до всякаква информация, експертна помощ и широк кръг от услуги.
Залата на бившето кино „Обединение“ е превърната в Зала за обучение, презентации и изложения. Тя разполага с 200 места и модерно оборудване, отопление, осветление и озвучаване. В нея ще се организират обучения и презентации на инкубираните фирми и на други желаещи, ще се провеждат семинари и конференции, ще се случват ежегодни браншови търговски изложения.
Като цяло, с този проект се надяваме да дадем своя принос за подобряване на бизнес средата в региона. Практиката в европейски мащаб показва, че в преобладаващите случаи, излизащите от инкубаторите дружества имат по-добри възможности за оцеляване. На микроравнище, инкубаторите поддържат икономиката на малките общини, ограничават миграцията и създават работни места. Ние ще се опитаме да се впишем максимално в технологично ориентираната икономическа политика и да създадем подходящи рамкови условия за нови и съществуващи фирми, като по този начин създадем перспективи за обновяването и развитието на икономически структури в област Кърджали на базата на малките и средните предприятия.
Вестник „Родопи 24х7“, 30 март 2015 г.
линк: http://rodopi24.blogspot.com/2015/03/blog-post_794.html

БИЗНЕС ИНКУБАТОРЪТ ЩЕ БЪДЕ ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Във връзка с приключването на дейностите по проект „Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Кърджали – ключов фактор за насърчаване на предприятията и подобряване на бизнес средата в област Кърджали” днес официално ще бъде открит първият в страната Бизнес инкубатор в читалище. Церемонията ще се състои от 13.00 часа в залата на Бизнес инкубатора на улица „Републиканска” 47 /сградата на читалище „Обединение 1913″/.
Гости на тържеството ще бъдат Божидар Лукарски, министър на икономиката, Хасан Азис, кмет на община Кърджали, Илия Илиев, областен управител на област Кърджали, народни представители, кметове, ръководители на държавни институции и много други.
Проектът е реализиран от Дружество по Закона за задълженията и договорите „Бизнес инкубатор – Кърджали”. В него партньори са местните фирми и организации „Българска финансова група” ООД, „Гарс” ЕООД и Народно читалище „Обединение 1913”. За бъдещата дейност на Бизнес инкубатора разговаряме с Камелия Чолакова, секретар на читалище „Обединение 1913”.

Госпожо Чолакова, как възникна идеята за създаване на Бизнес инкубатор?
От една страна, Европа се променя с бързи темпове и търси изход от сериозната икономическа криза, като политиката й е да подпомага приоритетно малките и средните предприятия. От друга страна, множество малки фирми в нашата област, които имат бизнес идеи и визия за развитие, не могат да оцелеят поради липса на ресурс за поддръжка на офиси, техника, човешки ресурси. Не на последно място, регионът и местната икономика изпитват сериозна нужда от управленски кадри и технически персонал със знания в нови области.
Преди подготовката на проекта проучихме опита на други страни и анализирахме основните характеристики на работещи бизнес инкубатори. Оказа се, че около 75 % от инкубаторите са с нестопанска цел, а 25 % осъществяват стопанска дейност. Инкубаторите поддържат около двама-трима души персонал на пълно работно време и отчитат над 30% печалба след приспадане на всички разходи. От всички инкубирани фирми почти 87 % подобряват своите финансови показатели и разкриват нови работни места.
Тази статистика показва, че екипът на Бизнес инкубатора в Кърджали разсъждава в правилна посока, като се стреми да създаде малък бизнес инкубатор като “начин за икономическо развитие чрез използване на стари сгради и разкриване на работни места в местната икономика, засегната сериозно от закриването на големите промишлени предприятия”.
Убедени бяхме, че Бизнес инкубаторът ще бъде полезен за нашия регион и малките предприятияна негова територия. Създадохме Дружество по Закона за задълженията и договорите «Бизнес инкубатор – Кърджали», в което си партнират само местни фирми и организации – «Българска финансова група» ООД, «Гарс» ЕООД и Народно читалище «Обединение 1913». Оказа се, че се получава динамична и работеща структура от консултанти, дизайнери и читалищни специалисти, обединени от добра обща идея. Резултатът е налице – стартира дейността на единствения засега в България инкубатор, изграден в читалище.

С колко и какви средства е изграден?
Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Максималната му обща стойност е 964 652.76 лева, а размерът на безвъзмездната финансова помощ е 620 779.64 лева.

Какво ще включва дейността на Бизнес инкубатор – Кърджали?
Бизнес инкубатор – Кърджали, изграден с настоящия проект, ще бъде център за развитие на малките и средните предприятия в нашата област. Той ще подпомага стартиращи фирми, както и такива в процес на преструктуриране – които искат да разширят дейността си, да разнообразят своята продукция и т. н. За тях ще се предоставят помещения под наем при облекчени условия в сградата на Бизнес инкубатора и широк кръг от услуги.
Изцяло обновени и оборудвани по проекта са фронт-офис, зала за обучение, презентации и изложения и основна сграда за настаняване на фирми.
Фронт-офисът в сградата на Народно читалище „Обединение 1913” разполага с най-съвременно компютърно и офис оборудване и в което работят петима експерти на постоянни трудови договори. Тук фирмите могат да получат безплатен достъп до всякаква информация, експертна помощ и широк кръг от услуги.
Залата за обучение, презентации и изложения се намира също в сградата на читалището. Бившата кинозала беше превърната в конферентна зала с 200 места и модерно оборудване, отопление, осветление, озвучаване. В нея ще се организират обучения и презентации на инкубираните фирми и на други желаещи, ще се провеждат семинари и конференции, всяка година ще се случват браншови търговски изложения.
Помещенията за настаняване на инкубирани фирми се намират в двуетажна административна сграда в квартал «Байкал», която разполага с 10 офиса, административен офис за управление и конферентна зала с 50 места. Сградата е достатъчно отдалечена от шума и автомобилното движение и достатъчно близо до центъра на града, където са съсредоточени институциите и администрациите. Тя е обзаведена с модерни офис мебели и високотехнологично компютърно и офис оборудване, като инкубираните фирми имат достъп до цялата база и техника, както и до всички предлагани от инкубатора услуги.

Ще помогне ли инкубаторът за подобряване на бизнес средата в Кърджали и региона?
Надяваме се, че Бизнес инкубаторът ще даде своя принос за подобряване на бизнес средата в региона. Практиката в европейски мащаб показва, че в преобладаващите случаи излизащите от инкубаторите дружества имат по-добри възможности за оцеляване, отколкото предприятията, които не са били инкубирани. На микроравнище инкубаторите поддържат икономиката на малките общини, ограничават миграцията и създават работни места.
Идеята е Бизнес инкубатор Кърджали да предлага в пакет помещения, съоръжения и услуги на ниски цени за ползване от нов и разширяващ се малък бизнес. Този пакет ще помогне на малките и средни предприятия да преминат през първите етапи на старта и развитието, когато фирмите са най-уязвими. В същото време ниските цени ще осигурят и постоянна заетост на помещенията, техниката и експертния екип, което е гаранция за устойчивост на проекта.
Искаме Бизнес инкубатор Кърджали да се превърне в сериозен инструмент за подпомагане на икономиката на местно и регионално равнище, да играе важна роля при изграждането на нови предприятия, да спомага за откриването и поддържането на ефективни работни места. Вярваме, че той ще бъде неразделна част от технологично ориентираната икономическа политика и ще създава подходящи рамкови условия за нови и съществуващи фирми, като по този начин ще предлага перспективи за обновяването и развитието на регионалните икономически структури на базата на малките и средните предприятия.

Има ли вече интерес от фирми?
Има сериозен интерес от фирми, но и изискванията към тях са сериозни. Освен стандартните документи, описващи бизнеса и идеите на кандидатите, те трябва да представят и документи, доказващи стандартни обстоятелства – отсъствие на несъстоятелност или ликвидация, липса на задължения към държавата и община Кърджали, чисто съдебно минало на управителните тела и други. От началото на месец април в Бизнес инкубатор Кърджали ще съжителстват разнообразни, но и допълващи се като съдържание и евентуално партньорство фирми с различен предмет на дейност – изграждане на интернет сайтове и интернет реклама, издателска дейност, разработване и управление на проекти, счетоводни услуги, производство, търговия и други.
Ще ги подпомагаме не само с консултации, но ще създадем и ще поддържаме ефективни контактни мрежи, които да са им от полза. Ще им предложим редица услуги, като включване в инициативи за млади предприемачи, съдействие за намиране на необходимия капитал, специални предложения за квалификация и преквалификация и много други. Ще им осигурим сътрудничество с браншови камари, иновационни центрове и университети, ще им съдействаме за изграждане на рекламни и инвестиционни стратегии, ще ги подпомогнем да участват в национални и международни търговски изложения.
Бизнес инкубатор Кърджали ще им предложи и помещения за старта и първите фази от развитието на фирмите с висока гъвкавост по отношение на срока на наемния договор и включените в пакета допълнителни услуги – разходи за електроенергия и офис консумативи, ползване на конферентни зали и презентационна техника, комуникации и интернет връзки, изграждане на сайтове и платформи за електронна търговия и много други, в зависимост от конкретните нужди на настанените фирми.

Какъв ще бъде управленският екип на Бизнес инкубатор – Кърджали?
Бизнес инкубатор – Кърджали разполага с постоянен екип от петима специалисти, назначени на постоянни трудови договори, които имат подходяща квалификиция и опит в следните области: финансови услуги, разработване и управление на проекти и внедряване на международни стандарти, обучение, маркетинг и реклама, информационни технологии. Постоянният екип се допълва от широка мрежа от асоциирани консултанти в различни области, които с експертизата си добавят значителна стойност към предлаганите услуги.
вестник „Нов живот“, 30 март 2015 г.
линк: http://www.novjivot.info/2015/03/31/12238/

Коментари