ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА МЕНИДЖЪРИ, ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ И СЛУЖИТЕЛИ, АНГАЖИРАНИ СЪС СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Сподели:

Българска финансова група ООД и Бизнес Инкубатор – Кърджали Ви канят да вземете участие в ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА МЕНИДЖЪРИ, ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ И СЛУЖИТ...

Българска финансова група ООД и Бизнес Инкубатор – Кърджали Ви канят да вземете участие в ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА МЕНИДЖЪРИ, ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ И СЛУЖИТЕЛИ, АНГАЖИРАНИ СЪС СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, което ще се проведе в Хотел „Ретро”, град Хасково, бул. „Освобождение” 7 на 14 – 15 април 2016 година.

На обучението ще се запознаете с:
Новите версии на международните стандарти за управление на качеството и околната среда. Покриване изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007 с интегрирана система за управление. Планиране, провеждане и документиране на резултатите от вътрешен одит.

Основни теми:
– Запознаване с изискванията на ISO 9001:2015. Разлики между ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015. Определяне на рискове и възможности.
– Запознаване с изискванията на ISO 14001:2015. Разлики между ISO 14001:2004 и ISO 14001:2015. Оценка на аспектите на околната среда.
– Покриване изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007 с интегрирана система за управление.
– Запознаване с изискванията на ISO 19011:2011. Планиране на одит. Провеждане на вътрешен одит. Документиране на несъответствие и назначаване на коригиращо действие. Документиране на резултатите от проведен вътрешен одит.

Лектор:
Момчил Йорданов, одитор „Системи за управление”

Заявяване на участие – до 17.00 часа на 13 април 2016 година:
Бизнес инкубатор – Кърджали
гр. Кърджали, ул. „Републиканска” 47 (до книжарница „Спектър”)
телефон: (0361) 64 401
факс: (0361) 64 402
мобилни: (088) 690 11 12, (088) 690 11 16, (088) 690 11 18
електронна поща: incubator@bfgroup.eu

Коментари