Обучение

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ:
Информация и записване на телефони (0361) 64 401 и (088) 690 11 12 и електронна поща incubator@bfgroup.eu

Тема: ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Организатор: Бизнес инкубатор – Кърджали
Място на провеждане: Бизнес инкубатор – Кърджали, кв. „Байкал“, ул. „Родопи“ 61
Период на провеждане: втората половина на месец януари 2016 г.
Краен срок за записване: 15 януари 2016 г.

Тема: КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВЛАГАНИТЕ В СТРОЕЖИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.
Организатор: Бизнес инкубатор – Кърджали
Място на провеждане: Бизнес инкубатор – Кърджали, кв. „Байкал“, ул. „Родопи“ 61
Период на провеждане: втората половина на месец февруари 2016 г.
Краен срок за записване: 19 февруари 2016 г.

Тема: ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО
Организатор: Бизнес инкубатор – Кърджали съвместно с Камара на строителите в България
Място на провеждане: Бизнес инкубатор – Кърджали, кв. „Байкал“, ул. „Родопи“ 61
Период на провеждане: втората половина на месец февруари 2016 г.
Краен срок за записване: 19 февруари 2016 г.

Тема: КООРДИНАТОРИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО
Организатор: Бизнес инкубатор – Кърджали съвместно с Камара на строителите в България
Място на провеждане: Бизнес инкубатор – Кърджали, кв. „Байкал“, ул. „Родопи“ 61
Период на провеждане: втората половина на месец февруари 2016 г.
Краен срок за записване: 19 февруари 2016 г.

Тема: ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА.
Организатор: Бизнес инкубатор – Кърджали съвместно с Клъстер „Информирано общество за устойчиво развитие“
Място на провеждане: Бизнес инкубатор – Кърджали, кв. „Байкал“, ул. „Родопи“ 61
Период на провеждане: първата половина на месец март 2016 г.
Краен срок за записване: 29 февруари 2016 г.

Тема: ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ НА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
Организатор: Бизнес инкубатор – Кърджали съвместно с DNV Germanische Lloyd
Място на провеждане: Бизнес инкубатор – Кърджали, кв. „Байкал“, ул. „Родопи“ 61
Период на провеждане: първата половина на месец март 2016 г.
Краен срок за записване: 29 февруари 2016 г.

БИЗНЕС ИНКУБАТОР – КЪРДЖАЛИ НАБИРА ЖЕЛАЕЩИ ЗА ОБУЧЕНИЯ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ, С ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИРАН ОТ НАПОО СЕРТИФИКАТ:
Информация и записване на телефони (0361) 64 401 и (088) 690 11 12 и електронна поща incubator@bfgroup.eu

1. ПРОФЕСИЯ „МАШИНЕН МОНТЬОР“, код 521040
1.1. Специалност „Машини и съоръжения за обработка на металите“, код 5210401, втора степен на професионална квалификация
1.2. Специалност „Машини и съоръжения в хранително-вкусовата промишленост“, код 5210404, втора степен на професионална квалификация
1.3. Специалност „Машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост“, код 5210407, втора степен на професионална квалификация
1.4. Специалност „Машини и съоръжения в дървообработващата промишленост“, код 5210408, втора степен на професионална квалификация
1.5. Специалност „Машини и съоръжения в текстилната промишленост“, код 5210410, втора степен на професионална квалификация

2. ПРОФЕСИЯ „ЗАВАРЧИК“, код 521090
2.1. Специалност „Заваряване“, код 5210901, първа степен на професионална квалификация

3. ПРОФЕСИЯ „ЕЛЕКТРОМОНТЬОР“, код 522020
3.1. Специалност „Електрически машини и апарати“, код 5220201, втора степен на професионална квалификация
3.2. Специалност „Електрически централи и подстанции“, код 5220202, втора степен на професионална квалификация
3.3. Специалност „Електрически мрежи“, код 5220203, втора степен на професионална квалификация
3.4. Специалност „Електрообзавеждане на производството“, код 5220204, втора степен на професионална квалификация
3.5. Специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“, код 5220207, втора степен на професионална квалификация
3.6. Специалност „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника“, код 5220209, втора степен на професионална квалификация
3.7. Специалност „Електрически инсталации“, код 5220210, втора степен на професионална квалификация
3.8. Специалност „Електродомакинска техника“, код 5220211, втора степен на професионална квалификация

4. ПРОФЕСИЯ „МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ“, код 522040
4.1. Специалност „Топлоенергетика“, код 5220401, втора степен на професионална квалификация
4.2. Специалност „Топлинна техника“, код 5220404, втора степен на професионална квалификация
4.3. Специалност „Хладилна техника“, код 5220405, втора степен на професионална квалификация
4.4. Специалност „Газова техника“, код 5220406, втора степен на професионална квалификация
4.5. Специалност „Климатична и вентилационна техника“, код 5220407, втора степен на професионална квалификация

5. ПРОФЕСИЯ „ОГНЯР“, код 522060
5.1. Специалност „Огнярство“, код 5220601, първа степен на професионална квалификация

6. ПРОФЕСИЯ „МОНТЬОР НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ“, код 523060
6.1. Специалност „Компютърна техника и технологии“, код 5230601, втора степен на професионална квалификация
6.2. Специалност „Компютърни мрежи“, код 5230602, втора степен на професионална квалификация

7. ПРОФЕСИЯ „МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“, код 525020
7.1. Специалност „Автотранспортна техника“, код 5250201, втора степен на професионална квалификация
7.2. Специалност „Пътностроителна техника“, код 5250202, втора степен на професионална квалификация

8. ПРОФЕСИЯ „ОПЕРАТОР В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ“, код 541020
8.1. Специалност „Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи“, код 5410201, втора степен на професионална квалификация
8.2. Специалност „Производство и преработка на мляко и млечни продукти“, код 5410202, втора степен на професионална квалификация
8.3. Специалност „Производство на месо, месни продукти и риба“, код 5410203, втора степен на професионална квалификация
8.4. Специалност „Производство на алкохолни и безалкохолни напитки“, код 5410205, втора степен на професионална квалификация
8.5. Специалност „Производство на захар и захарни изделия“, код 5410206, втора степен на професионална квалификация

9. ПРОФЕСИЯ „ОБУЩАР“, код 542120
9.1. Специалност „Обущарство“, код 5421201, първа степен на професионална квалификация

10. ПРОФЕСИЯ „ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО“, код 543020
10.1. Специалност „Производство на мебели“, код 5430201, втора степен на професионална квалификация
10.2. Специалност „Производство на врати и прозорци“, код 5430202, втора степен на професионална квалификация
10.3. Специалност „Производство на тапицирани изделия“, код 5430203, втора степен на професионална квалификация
10.4. Специалност „Дърворезно, амбалажно и паркетно производство“, код 5430206, втора степен на професионална квалификация

11. ПРОФЕСИЯ „СТРОИТЕЛ“, код 582030
11.1. Специалност „Помощник в строителството“, код 5820301, първа степен на професионална квалификация
11.2. Специалност „Кофражи“, код 5820302, втора степен на професионална квалификация
11.3. Специалност „Армировка и бетон“, код 5820303, втора степен на професионална квалификация
11.4. Специалност „Зидария“, код 5820304, втора степен на професионална квалификация
11.5. Специалност „Мазилки и шпакловки“, код 5820305, втора степен на професионална квалификация
11.6. Специалност „Вътрешни облицовки и настилки“, код 5820306, втора степен на професионална квалификация
11.7. Специалност „Външни облицовки и настилки“, код 5820307, втора степен на професионална квалификация
11.8. Специалност „Мозайки“, код 5820308, втора степен на професионална квалификация
11.9. Специалност „Бояджийски работи“, код 5820309, втора степен на професионална квалификация
11.10. Специалност „Строително дърводелство“, код 5820309, втора степен на професионална квалификация
11.11. Специалност „Строително тенекеджийство“, код 5820311, втора степен на професионална квалификация
11.12. Специалност „Покриви“, код 5820312, втора степен на професионална квалификация

Коментари