ДЗЗД «Бизнес инкубатор – Кърджали» приключи успешно процеса по внедряване на Система за управление на качеството

Сподели:

ДЗЗД «Бизнес инкубатор – Кърджали» приключи успешно процеса по внедряване на Система за управление на качеството, съгласно изискванията на между...

ДЗЗД «Бизнес инкубатор – Кърджали» приключи успешно процеса по внедряване на Система за управление на качеството, съгласно изискванията на международен стандарт EN ISO 9001:2008.
Внедрената система бе одитирана от независим сертифициращ орган – SERTIND SA и бе издаден сертификат № 9117С / 29.05.2015 г. с международнопризната акредитация от RENAR.

Сертификатът покрива всички основни области от предлагани от Бизнес инкубатор – Кърджали услуги и е с обхват:
– Разработване и управление на проектни инициативи с европейско и друго донорско финансиране.
– Разработване и внедряване на системи за управление съгласно международните стандарти.
– Разработване на тръжни документации, организиране и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки.
– Организиране и провеждане на семинари, конференции и публични събития.
– Обучение.
– Консултантски услуги по управление и стопанска дейност.

Коментари